Vergoedingen en tarieven


De meeste zorgverzekeraars hebben Oefentherapie Cesar opgenomen in de aanvullende pakketten. Het aantal behandelingen dat vergoed wordt vanuit de aanvullende pakketten is per verzekering verschillend. Controleert u voor de zekerheid de polis van uw verzekering. 

In het algemeen geldt:
 

Patiënten onder de 18 jaar met een chronische indicatie krijgen alle behandelingen vergoed.

Patiënten onder de 18 jaar zonder chronische indicatie krijgen 9 behandelingen per jaar vergoed uit de basisverzekering. Indien nodig nog 9 behandelingen en daarna eventueel een wisselend aantal uit een aanvullende verzekering. Het aantal behandelingen dat uit de aanvullende verzekering vergoed wordt is afhankelijk van het gekozen pakket.


Patiënten boven de 18 jaar met een chronische indicatie krijgen vanaf hun 21ste behandeling 100% vergoeding uit de basisverzekering. De eerste 20 behandelingen kunnen worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering of zijn voor eigen rekening. Kijkt u hiervoor in het vergoedingenoverzicht van uw aanvullende verzekering.
Patiënten boven de 18 jaar zonder chronische indicatie krijgen een wisselend aantal behandelingen vergoed uit de aanvullende verzekering.

Hieronder vindt u een link naar het vergoedingenoverzicht voor oefentherapie Cesar. De informatie die u hier vindt is ontleend aan de openbaar verstrekte informatie door verzekeraars. Aan de gegevens uit dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. U doet er goed aan altijd uw eigen polisvoorwaarden te raadplegen, of in geval van twijfel contact op te nemen met uw verzekeraar.
Vergoedingen Oefentherapie Cesar 2020

Indien u geen recht hebt op vergoeding via de zorgverzekering gelden de volgende tarieven:

Praktijktarieven vanaf 01-01-2020:
Intake en onderzoek na verwijzing in de praktijk:           € 45,00
Behandeling oefentherapie Cesar in de praktijk:            € 33,00
Intake en onderzoek na verwijzing aan huis:                     € 55,00
Behandeling oefentherapie Cesar aan huis:                      € 43,00
Eenmalig oefentherapeutisch onderzoek:                         € 52,00
Screening                                                                                       € 15,00
Screening, intake en onderzoek                                             € 45,00
Niet nagekomen afspraak                                                        € 24,00