Oefentherapie Cesar

Wat is oefentherapie Cesar?


Oefentherapie Cesar is een paramedische behandelingsmethode gespecialiseerd in houding en beweging. Oefentherapeuten richten zich op het verbeteren van individuele houdings en bewegingsgewoonten. Daarbij wordt bekeken wat iemands mogelijkheden zijn en van hieruit wordt het uitgebouwd.

Wanneer u met oefentherapie in zee gaat krijgt u een behandeling op maat. Centraal staat bevorderen van de eigen deskundigheid. Dankzij een breed en gevarieerd aanbod van op maat gesneden oefeningen, wordt u zich bewust van uw eigen specifieke bewegingspatroon en ontdekt u hoe en op welke punten u uw houding en bewegingen kunt veranderen en verbeteren.

U wordt geïnstrueerd en gestimuleerd deze veranderingen te integreren in uw dagelijks functioneren. Met als resultaat een gezond bewegingsgedrag dat (nieuwe) klachten in de toekomst voorkomt. 

Wetenschappelijk is aangetoond dat oefentherapie Cesar zeer goede resultaten geeft, ook op langere termijn en voor grote groepen patiënten effectief is. 


Voor wie is oefentherapie Cesar geschikt?


In onze praktijk wordt oefentherapie Cesar gegeven aan volwassenen en jongeren die zijn verwezen door huisarts, specialist of bedrijfsarts. Het verwijsbriefje wat u van hen krijgt, hebben wij nodig om te kunnen declareren bij uw ziektekostenverzekeraar. Het is ook mogelijk te worden behandeld via directe toegankelijkheid oefentherapie (D.T.O.)

De procedure D.T.O. is als volgt:

Een 10 minuten durende screening wordt voorafgaand aan de eerste behandeling afgenomen door de therapeut zelf. Daarna wordt er, in overleg met u, een beslissing genomen of er een indicatie bestaat voor oefentherapie Cesar. Direct aansluitend volgt zo nodig de eerste behandeling.

Wij hebben gedegen kennis over onder andere de volgende indicaties;

• Lage rugklachten
• Afwijkingen aan de wervelkolom zoals scoliose, artrose, osteoporose
• Nek en schouderklachten, armklachten zoals tenniselleboog
• Neurologische klachten zoals hernia, M.Parkinson, wervelkanaalstenose 
• Stressgerelateerde klachten, hyperventilatie, spanningshoofdpijn, 
   ontspanning algemeen
• Bekken- en/of beenklachten
• Knie en/of heupklachten tgv  - artrose ,artritis
                                                            - pre- en postoperatief
                                                            - na een blessure
• Bekkenbodemklachten en incontinentie
• Ademhalingsklachten, astma
• Positie afhankelijke draaiduizeligheid (bppv)
• Preventief oefenen, correctie van houding in sportbeweging
• OuderenzorgKwaliteit


In onze praktijk proberen wij een zo hoog mogelijke kwaliteit te leveren. Om dit te bereiken voldoen wij aan de volgende eisen; 

 • Wij zijn lid van onze beroepsvereniging de VvOCM (Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck).
 • Wij voldoen aan de door de VvOCM vastgestelde kwaliteitseisen voor registratie in het Basisregister voor Paramedici en het landelijke Kwaliteitsregister voor Paramedici ex. Art. 34 Wet BIG. 

       W.M. Heijlen-v.Koevorden: 29901141994 en J.S. Schouten-Sins: 59905201994.

 • Wij staan geregistreerd in de Kamer van Koophandel. 

       W.M. Heijlen-v.Koevorden: 30261339 en J.S. Schouten-Sins: 30260958.

 • Wij nemen sinds 2000 deel aan intercollegiale overleggroepen in de regio Utrecht onder andere om onze kennis van de nieuwste ontwikkelingen uit te wisselen.
 • Wij blijven onze vakkennis ontwikkelen door het regelmatig volgen van bij- en nascholing. Hierdoor blijven wij up to date over evidence based handelen.
 • Wij werken met richtlijnen die ontwikkeld zijn door de beroepsvereniging.
 • Wij maken na afloop van elk kalenderjaar een kwaliteitsjaarverslag. Dit verslag wordt o.a. verstuurd naar huisartsen, het kwaliteitsregister Paramedici en de beroepsvereniging.
 • Wij leiden regelmatig stagiaires op.
 • Ook hebben we 1 tot 2 keer per jaar overleg met de huisartsen uit onze regio. 
 • Wij zijn beide opgeleid tot ParkinsonNet therapeut en volgen de bijbehorende cursussen en multidisciplinaire bijeenkomsten om aan de bijbehorende kwaliteitseisen te voldoen. De praktijk telt meer dan 20 patiënten met M.Parkinson per jaar.
 • Om de dienstverlening binnen onze praktijk te kunnen verbeteren hebben wij ons sinds 2015 aangesloten bij Qualizorg voor het kunnen doen van tevredenheidsonderzoek.
 • Wij vinden het belangrijk dat de privacy van onze patiënten goed is geborgd. Dit privacyreglement beschrijft hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, waaronder uw medische gegevens:


http://www.oefentherapiecesarmaarssen.nl/documents/Privacyreglement%20Oefentherapie%20Cesar%20Maarssen.pdf