Oefentherapie Cesar Maarssen

Wilma Heijlen en Jeannette Schouten
Maire Hofstedelaan 44
3601 BR Maarssen
Tel: 0346-578050
w.heijlen@oefentherapiecesarmaarssen.nl
cesar.schouten@casema.nl


Home   Wat is Cesar   Voor Wie   Kwaliteit   Vergoedingen en tarieven   ParkinsonNet   Ouderenzorg   Links  

Wij bieden u goede kwaliteit.


In onze praktijk proberen wij zo hoog mogelijke kwaliteit te leveren. Om dit te bereiken voldoen wij aan de volgende eisen;

- Wij zijn lid van onze beroepsvereniging de VvOCM (Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck).
- Wij voldoen aan de door de VvOCM vastgestelde kwaliteitseisen voor registratie in het Basisregister voor Paramedici en het landelijke Kwaliteitsregister voor Paramedici ex. Art. 34 Wet BIG.
W.M. Heijlen-v.Koevorden: 29901141994 en J.S. Schouten-Sins: 59905201994.
- Wij staan geregistreerd in de Kamer van Koophandel.
W.M. Heijlen-v.Koevorden: 30261339 en J.S. Schouten-Sins: 30260958.
- Wij nemen sinds 2000 deel aan intercollegiale overleggroepen in de regio Utrecht onder andere om onze kennis van de nieuwste ontwikkelingen uit te wisselen.
- Wij blijven onze vakkennis ontwikkelen door het regelmatig volgen van bij- en nascholing. Hierdoor blijven wij up to date over evidence based handelen.
- Wij werken met richtlijnen die ontwikkeld zijn door de beroepsvereniging.
- Wij maken na afloop van elk kalenderjaar een kwaliteitsjaarverslag. Dit verslag wordt o.a. verstuurd naar het ministerie van volksgezondheid welzijn en sport (VWS) en het regionale consumenten en patientenplatform.
- Wij leiden regelmatig stagiaires op.
- Ook hebben we minimaal twee maal per jaar overleg met de huisartsen uit onze regio.
- Wij zijn beide opgeleid tot ParkinsonNet therapeut en volgen de bijbehorende cursussen en multidisciplinaire bijeenkomsten om aan de bijbehorende kwaliteitseisen te voldoen. De praktijk telt meer dan 20 patienten met M.Parkinson per jaar.

- Om de dienstverlening binnen onze praktijk te kunnen verbeteren hebben wij ons sinds 2015 aangesloten bij Qualizorg voor het kunnen doen van tevredenheidsonderzoek.

- Wij vinden het belangrijk dat de privacy van onze patiŽnten goed is geborgd. Dit privacyreglement beschrijft hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, waaronder uw medische gegevens:
Privacyreglement Oefentherapie Cesar Maarssen.pdf